Doprava zdarma nad 2 000 Kč

Reklamace

Reklamace

Reklamace a odpovědnost za vady (viz obchodní podmínky)

6.1 Jako spotřebiteli Vám odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Vám odpovídáme za to, že v době, kdy zboží převezmete:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.3 Jako spotřebitel jste oprávnění uplatnit práva z vadného plnění, které se u našeho spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. To však neplatí:

u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4 Při koupi již použitého spotřebního zboží je ujednáno, že doba uvedená v čl. 5.3 je zkrácena na polovinu, tedy na dobu 12 měsíců.

6.5 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 5.1 výše, můžete požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze součásti jednotlivého zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

6.6 Právo na dodání nového kusu zboží, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

6.7 Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového kusu zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.8 Právo z vadného plnění Vám však nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

6.9 Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

6.10 Jakákoliv práva z vad se uplatňují u nás jako u prodávajícího v naší provozovně, pokud na zboží nebo při dodání zboží není uvedeno jinak. Práva z vad lze uplatnit osobně nebo zasláním zboží na adresu sídla prodávajícího. Pokud bude zboží zasíláno, je nezbytné, aby zásilka obsahovala sdělení o tom, jakou vadu spotřebitel uplatňuje, popis toho, jak vada vznikla a dále uvedení veškerých skutečností relevantních pro posouzení vady. Zboží přijímáme pouze čisté, s kompletní dokumentací, a pokud je to možné, tak v původním obalu.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení